Επικοινωνία

Μέλαθρον Αγωνιστών ΕΟΚΑ
Ιατρικόν Κέντρο - Μονάδα Αποκατάστασης - Στέγη Ηλικιωμένων
Παλώδια
Τ.Θ. 57155
3313 Λεμεσός
Κύπρος

Τηλέφωνα:  ++ 357 25 872287, ++357 25 775555
Φαξ:           ++357 25 774040
E-mail: maeoka@cytanet.com.cy
Διαδίκτυο: www.melathronagonistoneoka.com.cyFacebook