Υπηρεσίες Μελάθρου

Μόνιμος στόχος μας παραμένει η διατήρηση και περαιτέρω αναβάθμιση των προσφερόμενων από το Μέλαθρο υπηρεσιών. Προς τούτο θα συνεχίσουμε την ανακαίνιση και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων, την επιμόρφωση του προσωπικού, την ενίσχυση της διοικητικής δομής, την απόκτηση διεθνών πιστοποιητικών για τις υπηρεσίες του Μελάθρου, τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό του ιατρικού εξοπλισμού, την εφαρμογή σύγχρονων μορφών διοίκησης και την ανάπτυξη στενών σχέσεων με αντίστοιχα ιδρύματα του εξωτερικού.

 

Οικονομική Κατάσταση

   Θα καταβληθούν προσπάθειες για βελτίωση των οικονομικών δεδομένων με τα πιο κάτω:

     -  Συνέχιση της οικονομικής περισυλλογής και της ορθολογιστικής διαχείρισης των οικονομικών πόρων και των αποθεμάτων του Ταμείου Στήριξης.

     -  Εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των ατόμων που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του Μελάθρου, ιδιαίτερα των Εξωτερικών Ιατρείων, τόσο από ιδιώτες όσο και από οργανωμένα σύνολα.

     -  Προσπάθεια ανανέωσης αλλά και επέκτασης των συμφωνιών συνεργασίας με το Υπουργείο Υγείας τόσο με την αύξηση των παρεχόμενων κλινών όσο και με την επέκταση της συνεργασίας σε άλλους τομείς.

     -  Επιδίωξη ενδυνάμωσης των διαφόρων εκδηλώσεων και περαιτέρω μαζικοποίησή τους.

     -  Επέκταση του αριθμού των χορηγών και εισφορών.

     -  Επιδίωξη εξασφάλισης κληροδοτημάτων.

     -  Συνέχιση της προσπάθειας για εισφορές στο Μέλαθρο, αντί στεφάνων, κατά τις κηδείες.

 

Επέκταση του Μελάθρου

Επειδή το Ίδρυμα αδυνατεί να ικανοποιήσει την πολύ μεγάλη ζήτηση των υπηρεσιών του, το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε όπως είναι γνωστό στο παρελθόν την απόφαση για ανέγερση νέας πτέρυγας στο χώρο δυτικά του υφιστάμενου οικήματος, για την οποία εξασφαλίσθη και πολεοδομική άδεια. Η όλη δαπάνη ανέγερσης και εξοπλισμού της νέας πτέρυγας προϋπολογίζεται στο ποσό των τριών εκατομμυρίων ευρώ περίπου.

Προσδοκούμε ότι οι συνθήκες θα μας επιτρέψουν να υλοποιήσουμε την απόφασή μας το συντομότερο δυνατό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τους απαραίτητους χορηγούς.

  

Προβολή του Μελάθρου

Ένας τομέας που χρειάζεται προσπάθεια, είναι η προβολή  του έργου του Μελάθρου, τόσο για να γνωρίσει ο κόσμος την προσφορά του Μελάθρου όσο και για να διασαφηνισθεί ο τεράστιος φιλανθρωπικός ρόλος του. Θα πρέπει να γίνει γνωστό ότι η λειτουργία του Μελάθρου συνεπάγεται τεράστια έξοδα και για το σκοπό αυτό χρειάζεται η οικονομική στήριξή του.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι οι πολύ υψηλού επιπέδου υπηρεσίες του Ιδρύματος προσφέρονται στις πλείστες περιπτώσεις με τέλη χαμηλότερα του κόστους. Δεν είναι λίγες οι φορές που επιδεικνύεται ιδιαίτερη ευαισθησία σε δυσπραγούντες συνανθρώπους μας.

Για τον πιο πάνω σκοπό έχει ετοιμαστεί ειδικό φιλμάκι που καλύπτει τη      δημιουργία και τη λειτουργία του Μελάθρου, και γίνεται η προβολή του σε συγκεντρώσεις σε πόλεις και χωριά.

Η μέχρι τώρα πορεία του Μελάθρου, δίκαια μας κάνει να νιώθουμε περήφανοι, τόσο για το εξαίρετο παρόν του Ιδρύματός μας, του κοινού μας σπιτιού, όσο και για το λαμπρό του μέλλον.

 

Facebook