Υπηρεσίες
Πατήστε εδώ για το Έντυπο Υπηρεσιών μας
Στέγη Ηλικιωμένων
Σ΄αυτή φιλοξενούνται περίπου 50 άτομα που απολαμβάνουν αξιοπρεπών συνθηκών διαβίωσης. Δικαιούχοι της Στέγης είναι όσοι συμμετείχαν στους υπέρ ελευθερίας αγώνες της Κύπρου. Οι ηλικιωμένοι μας σ΄ένα όμορφο, ευχάριστο, φιλόξενο, στοργικό και υγιεινό περιβάλλον τυγχάνουν καθημερινής ιατρικής φροντίδας και περιποίησης και συμμετέχουν σε μια μεγάλη σειρά δραστηριοτήτων, όπως: γυμναστική, εργασιοθεραπεία, μουσικοθεραπεία, χειροτεχνία και άλλες δημιουργικές εργασίες με καθοδήγηση των επιμορφωτικών κέντρων του Υπουργείου Παιδείας αλλά και σε εκδρομές.
 
 
 
  

 

Facebook