Υπηρεσίες
Πατήστε εδώ για το Έντυπο Υπηρεσιών μας
Εξωτερικά Ιατρεία

Καλύπτουν τους πλείστους ιατρικούς κλάδους όπως: πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση, καρδιολογία, ουρολογία, κ.ά. Με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό για τεστ κοπώσεως και μηχάνημα υπερήχων (ultra sound).

Οι υπηρεσίες των εξωτερικών ιατρείων προσφέρονται  σε οποιονδήποτε συνάνθρωπό μας τις έχει ανάγκη.

 

Χημείο - Ακτινολογικό: Άριστα εξοπλισμένο και στελεχωμένο με γιατρό - μικροβιολόγο. Σ'αυτό καταφεύγουν εκτός των άλλων ιδιωτών, πλείστοι εργαζόμενοι σε οργανισμούς και επιχειρήσεις που είναι συμβεβλημένοι με το Μέλαθρο. Είναι ένα από τα καλύτερα που λειτουργούν στην Κύπρο και μπορεί να εξυπηρετήσει οποιονδήποτε τις έχει ανάγκη.

 

Καρδιολογικό: Ένα πλήρως εξοπλισμένο και οργανωμένο καρδιολογικό ιατρείο, με άριστο επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό και προηγμένης τεχνολογίας εξοπλισμό. Σ'αυτό πραγματοποιούνται οι πιο κάτω εξετάσεις: 1) έγχρωμο υπερκαρδιογράφημα με σύγχρονο μηχάνημα με δυνατότητα m-mode, Doppler και έγχρωμης απεικόνισης. 2) Δοκιμασία Κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα με σύγχρονο μηχάνημα με δυνατότητα manual και πρωτοκόλλων κόπωσης.

 

Ultrasound: Ο σύγχρονος υπέρηχος τελευταίας τεχνολογίας χρησιμοποιείται  για:

- Υπέρηχους καρδιάς

- Άνω και κάτω κοιλίας                          

- Καρωτίδες

- Μαλακά μόρια

- Ιστούς

- Μυοσκελετικούς υπέρηχους

 

Παθολογικό: Στελεχώνεται από δύο ιατρούς: τον Παθολόγο Δρ. Αντώνη Κάστανο και τον Παθολόγο-Νεφρολόγο Δρ. Δημήτρη Δημητρίου.

 

 

  

Χημείο 

   

     

Ακτινολογικό            

                                                      

  Μηχάνημα για καρδιογραφήματα και τεστ κοπώσεως.                                                     Ultrasound

Facebook