Υπηρεσίες
Πατήστε εδώ για το Έντυπο Υπηρεσιών μας
Δελτία Υγείας Αθλητών

Καλύπτουν τις ανάγκες των αθλητών των πλείστων σωματείων της Λεμεσού, προσφέροντας όλες τις εξετάσεις στον ίδιο χώρο με πολύ ευνοϊκούς όρους. Οι  υπηρεσίες αυτές προσφέρονται σε χαμηλό κόστος, σαν μια προσφορά του Μελάθρου στα αθλητικά σωματεία.

 

 

 

Facebook