Μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων από όλη την Κύπρο, εμπνευσμένοι από τα ιδανικά του αγώνα της ΕΟΚΑ και θέλοντας να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους αγωνιστές και στο σύνολο του λαού, οργανώθηκαν σε σώμα με την επωνυμία «Φίλοι του Μελάθρου».

Οι «Φίλοι του Μελάθρου» προσφέρουν σημαντικές υπηρεσίες τόσο για την  εκπλήρωση των σκοπών του Μελάθρου όσο και για την οικονομική του στήριξη, σε συνεργασία με το Δ.Σ. του Μελάθρου. Μετέχουν ενεργά στις εκδηλώσεις της «Οδού Ελευθερίας» και οργανώνουν την ετήσια συνεστίαση, την Πανήγυρη των Αγίων Αναργύρων και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Κύπρο. 

Οι Φίλοι του Μελάθρου έχουν Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και διατηρούν τοπικές επιτροπές σε όλες τις πόλεις της Κύπρου καθώς και σε πόλεις του εξωτερικού.  Για εγγραφή στους Φίλους του Μελάθρου επικοινωνήστε με τον κο Θεοφάνη Παναγιώτου στα τηλέφωνα επικοινωνίας του Μελάθρου Αγωνιστών ΕΟΚΑ.

 

 

 

Facebook