Δικαιούχοι των υπηρεσιών του Μελάθρου, πέραν των αγωνιστών του 1955-59, είναι όσοι αγωνίστηκαν στους υπέρ ελευθερίας αγώνες της Κύπρου, Κύπριοι και Ελλαδίτες, οι συγγενείς των πεσόντων και αγνοουμένων και άλλοι.  Επίσης το Μέλαθρο είναι ανοικτό για όλους τους πολίτες.

  

Facebook